Firefly AB

BOKSLUTSKOMMUNIKE 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 11:50 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44763

FIREFLY: FIREFLY AB (PUBL) - BOKSLUTSKOMMUNIKE 2006

(NGM: FIRE)

Genombrott för nytt verksamhetsområde; utdelningen höjs med 50%

· Orderingången ökade med 83% till 106,2 (58,0) mkr varav Infrasystem 38,8 mkr (0 mkr). Orderstocken ökade med 642% till 53,4 mkr (7,2 mkr) varav Infrasystem 38,8 mkr (0 mkr).

· Nettoomsättningen ökade med 8% till 59,9 mkr (55,5 mkr). Rörelseresultatet minskade med 4% till 5,2 mkr (5,4 mkr).

· Vinst per aktie 0,59 kr (0,69 kr).

· Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 50 % till 0,45 kr (0,30 kr) per aktie.


Verksamheten

2006 var ett bra år för Firefly. De senaste årens framgångar med att lansera nya produkter inom bolagets traditionella verksamhetsområden fortsatte. Framförallt ökade försäljningen till kunder inom hygienpappersindustrin där ett antal nya produktkoncept mottagits positivt. Inom träbearbetningsindustrin utvecklades försäljningen av bl.a. hyvelskydd mycket väl.

Den länge emotsedda ordern avseende tunnelskydd tecknades under december med Storstockholms Lokaltrafik AB (SL). Ordern är den överlägset största i Fireflys historia och avser leveranser under 2007 men framför allt 2008. Under 2007 förväntas bolaget få ytterligare order från SL avseende denna typ av utrustning. Projektet planeras vara färdigställt under 2009.

Med anledning av att Firefly erhållit sin första större order för en tunnelskyddsapplikation baserad på den nyutvecklade MGD-tekniken, redovisas verksamheten från och med denna rapport uppdelad på de två områdena Industriapplikationer, som innehåller bolagets traditionella verksamheter, och Infrasystem där bland annat tunnelskydd kommer att ingå.

(För fullständig rapport se bifogad fil)

Fireflys affärsidé är att vara en ledande leverantör av preventiva skyddssystem mot brand och explosion i processindustri.