VBG AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 14:46 CET

• Koncernens årsomsättning ökade med 49 % till 1163,1 MSEK (778,5)

 

• Rörelseresultatet steg med 67 % till 170,5 MSEK (101,8), med en rörelsemarginal på 14,7 % (13,1)

• Resultatet efter finansiella poster ökade med 70 % till 165,8 MSEK (97,4)

• Koncernens vinst efter skatt ökade med 67 % till 111,9 MSEK (67,1)

• Vinsten per aktie förbättrades med 67 % till 8:95 SEK (5:37)

• Styrelsen föreslår höjd utdelning till 2:00 SEK per aktie (1:38)

För ytterligare information kontakta:
Anders Birgersson, VD och koncernchef
Telefon: 0521 – 27 77 67, 0702 – 27 77 78
E-post: anders.birgersson@vbggroup.com


VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa och USA. Verksamheten är indelad i två affärsområden, VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP AB:s B-aktie börsintroducerades 1987 och är noterad på OMX Nordiska Börsen Small Cap.