Investment AB Kinnevik

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 09:05 CET

Marknadsvärdet på koncernens innehav av börsnoterade värdepapper ökade under året med 42%, motsvarande 11.063 Mkr, inklusive erhållna utdelningar från Tele2, MTG och Transcom om sammanlagt 485 Mkr. Den 31 december 2006 uppgick marknadsvärdet på börsportföljen till 36.518 Mkr.
Korsnäs Industris intäkter proforma, där Frövi inkluderas från 1 januari 2005, ökade med 5% från 6.105 Mkr till 6.392 Mkr för helåret 2006.
Rörelseresultatet för Korsnäs Industri proforma, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 23% från 668 Mkr till 821 Mkr för helåret 2006.
Resultatet för fjärde kvartalet 2006 har belastats med 183 Mkr i omstruktureringskostnader i samband med integrationen av Korsnäs Frövi. Det pågående omstruktureringsprogrammet, som blir mer omfattande än ursprunglig plan, omfattar bland annat reduktion av 125-140 årsanställda, ökad produktivitet och sänkta inköpskostnader. Omstrukturerings­programmet förväntas ge årliga besparingar om cirka 200 Mkr, med full effekt från 2008.
Koncernens totala intäkter uppgick till 6.305 (4.618) Mkr och rörelseresultatet var 478 (353) Mkr för året.
Resultat efter skatt, inklusive förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar och resultat från avvecklad verksamhet, uppgick för året till 11.549 (4.097) Mkr.
Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet uppgick till 43,79 (16,75) kronor.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en kontantutdelning om 1,70 (1,60) kronor per aktie.

Rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:


Bokslutskommuniké 2006 (PDF)
http://hugin.info/1114/R/1106052/199184.pdf