Aros Quality Group, AQ

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 09:26 CET

(Aktietorget: AQ)

- Vinst / aktie efter skatt 4,36 Sek (4,01)
- Nettoomsättning 1 258,0 Msek (991,1)
- Rörelseresultat efter fin. poster 102,5 Msek (86,5)
- Soliditet 49 % (52)
- Styrelsen föreslår en utdelning på 1,10 Sek (1,00)

Allmänt om verksamheten
AQ är en av Sveriges ledande leverantörer till krävande industrikunder och är noterat på Aktietorget.

Koncernen är verksam inom två affärssegment Komponenter som producerar transformatorer, kablage, mekanikdetaljer, stansad plåt och formsprutad termoplast samt System som utvecklar och producerar system, kraft- och automationslösningar samt monterar kompletta maskiner i nära samarbete med kunderna.

AQ har 1580 anställda, varav 742 i Sverige, 611 i Bulgarien, 137 i Kina, 88 i Estland samt ett försäljnings- och teknikbolag med två anställda i Italien.

Väsentliga händelser
AQ har förvärvat samtliga aktier i LaserTool Partner AB. Bolaget tillverkar och monterar mekanik-detaljer främst till kommersiella fordon.

Ett nytt dotterbolag, AQ Electric Suzhou Ltd, har bildats i Kina. Bolaget bedriver elektrotekniskt montage.
I januari 2007 förvärvades Ovansjö Plast och Verktyg AB (OPV). OPV har två dotterbolag ParkoPrint AB samt Gävle Precisions Lego. OPV koncernen tillverkar och monterar rörlig mekanik och färdiga produkter t.ex. biljettautomater och skrivare.
Ett kontor i Stockholm för mekanisk konstruktion och design öppnar under februari 2007.

Framtid
Styrelsen gör idag bedömningen att såväl fakturering som resultat kommer att utvecklas positivt under 2007. Detta baserat på en fortsatt stark industrikonjunktur och den fulla effekten av de förvärv som gjorts under 2006 och början av 2007.
Koncernen strävar efter fortsatt lönsam tillväxt inom sina affärsområden. Tillväxten skall ske både organiskt och via förvärv.

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, P-O Andersson telefon 070-526 9077 eller Affärsutveckling, Claes Mellgren telefon, 070-5928338

Rapporttillfällen 2007: Årsredovisningen för 2006 finns tillgänglig från den 12 april, rapport Q1 den 19 april, rapport Q2 den 20 augusti, rapport Q3 den 16 oktober, bokslutskommuniké för 2007 den 19 februari 2008, allt på företagets hemsida www.aqg.se.

Bolagsstämma för verksamhetsåret 2006 hålles den 19 april 2007 i Västerås.

Siffermaterialet som har upprättats i enlighet med IFRS, har inte granskats av bolagets revisorer.