Munters AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 13:18 CET

HELÅRET

· Orderingången ökade med 10 procent justerad1 till 5 761 Mkr (5 340). Exklusive order till MCS relaterat till orkaner 2005 ökade orderingången 15 procent juste-rad.
· Nettoomsättningen ökade med 12 procent justerad1 till 5 712 Mkr (5 130). Exklu-sive omsättning i MCS relaterat till orkaner 2005 och 2006 ökade omsättningen med 14 procent justerad.
· Nettoresultatet uppgick till 328 Mkr (252).
· Resultat per aktie uppgick till 13,21 kronor (10,17).
· Starkt operativt kassaflöde 375 Mkr (181).
· Styrelsen föreslår höjning av utdelningen med 1,25 kronor till 6,75 kronor per aktie.
· Styrelsen föreslår en extra kapitaldistribution motsvarande 20 kronor per aktie, totalt 492 Mkr genom ett automatiskt inlösenprogram i samband med en aktie-split 4/1.


FJÄRDE KVARTALET

· Orderingången minskade med 3 procent justerad1 till 1 311 Mkr (1 440). Exklu-sive order till MCS relaterat till orkaner fjärde kvartalet 2005 (140 Mkr) ökade orderingången 9 procent justerad.
· Nettoomsättningen minskade med 1 procent justerad1 till 1 462 Mkr (1 543). Ex-klusive omsättning i MCS relaterat till orkaner fjärde kvartalet 2005 (160 Mkr) ökade omsättningen med 12 procent justerad.
· Nettoresultatet uppgick till 92 Mkr (104).
· Resultat per aktie uppgick till 3,70 kronor (4,19).
· Operativt kassaflöde om 61 Mkr (37).
· Förvärv av Sial S.p.A, verksam inom mobila värmare och evaporativa kylare.


För ytterligare information, kontakta:
Lars Engström, Chief Executive Officer,
telefon 08-626 63 03, lars.engstrom@munters.se
Jonas Samuelson, Chief Financial Officer,
telefon 08-626 63 06, jonas.samuelson@munters.se