Insplanet AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 08:05 CET

Intäkterna ökade med 124 procent

> Intäkterna ökade med 124 procent till 51,8 (23,1) MSEK.
> Rörelseresultatet förbättrades med 234 procent till 13,5 (4,0) MSEK.
> Resultat efter skatt uppgick till 9,8 (8,3) MSEK.
> Resultat per aktie 0,88 (0,79) SEK.
> Nytecknad premievolym ökade med 53 procent till 268 (175) MSEK.
77 procent av nytecknad premievolym är beståndsersättningsgrundande.
> Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid
fjärde kvartalets utgång till
262 MSEK. Den genomsnittliga årliga provisionen på beståndet var
10 procent vid kvartalets utgång.

> Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 0,45 SEK per aktie.

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom
konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med
en premievolym på 268 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt
försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Nästan 1.000
personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Varannan person som jämför
försäkring hos Insplanet sparar pengar. Sedan starten 1999 har Insplanet
hjälpt 500 000 kunder.

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges.
Insplanet AB (publ)
Grevgatan 34
Box 26 000
100 41 Stockholm

Org.nr. 556567-6227
Tel: 08-510 000 00
Fax: 08-660 14 38
www.insplanet.com