Nordnet Sverige

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 08:58 CET

Rekord tillväxt, rekord resultat och Årets Bank

Helåret
· Rörelseintäkterna ökade med 52% till 661,0 (434,2) mkr
· Resultatet ökade med 42% till 206,7 (145,7) mkr
· Resultatet per aktie ökade med 42% till 1,25 (0,88) kr
· Rörelseresultatet ökade med 46% till 292,1 (200,1) mkr
· Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 (0,10) kr per aktie

Fjärde kvartalet
· Rörelseintäkterna ökade med 30% till 171,8 (132,0) mkr
· Resultatet minskade med -16% till 42,7 (51,1) mkr
· Resultatet per aktie minskade med -16% till 0,26 (0,31) kr
· Rörelseresultatet minskade med -14% till 62,2 (72,0) mkr

Verksamhetsutveckling
· Antal aktiva depåer ökade med 27% till 149.500 (117.300)
· Det totala depåvärdet ökade med 36% till 49,4 (36,3) mdr kr
· Depåvärdet för Pension ökade med 200% till 3,6 (1,2) mdr kr
· Antal avslut per dag ökade med 40% till 31.000 (22.100)
· Inlåningen ökade med 43% till 5,9 (4,1) mdr kr
· Utlåningen ökade med 26% till 3,3 (2,6) mdr kr
· Flera utmärkelser, bl.a. Årets Bank i Sverige och i Danmark

För ytterligare information kontakta:
Klas Danielsson, vd, 08-506 330 30, 0708-74 45 74, klas.danielsson@nordnet.se