Nordea Bank AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 08:50 CET

Strategi för organisk tillväxt ger rekordresultat - ny toppnotering för avkastning på eget kapital: 22,9 procent
Rörelseresultatet steg 25 procent till 3 820 mn euro (2005: 3 048)
Periodens resultat steg 39 procent till 3 153 mn euro (2 269)
Vinst per aktie 1,21 euro (0,86), en ökning med 41 procent
Utdelning föreslås med 0,49 euro per aktie, en ökning med 40 procent. Sammanlagt uppgår utdelningen till 1 271 mn euro.
Intäkterna steg 12 procent till 7 377 mn euro (6 573 mn)
Kostnaderna ökade 4 procent
Intäktsökningen var 5,4 procentenheter större än kostnadsökningen,
exkl den sammantagna effekten av försäljningen av IMB
Kostnad/intäktsrelationen fortsatte att minska till 52 procent
Positiva kreditförluster, netto, på 257 mn euro (137)
- 11:e kvartalet i följd med nettoåtervinningar
Avkastning på eget kapital 22,9 procent (18,0)

Stark utveckling i alla affärsområden
Utlåningen ökade 14 procent
Hypotekslånen steg 15 procent
Utlåningen till små och medelstora företag ökade 12 procent
Konsumtionslånen ökade 12 procent - lån utan säkerhet steg 17 procent
Antalet kreditkort ökade 15 procent
Stark tillväxt inom Private Banking
Ökad merförsäljning av Markets-produkter till små och medelstora företag
Kraftigt ökade kapitalmarknadstransaktioner med stora företag
Nettopremieintäkterna i Life ökade 22 procent

- 2006 blev ännu ett rekordår för Nordea. Vi befäste vår ställning som den ledande banken i regionen med en stark integrerad affärsmodell och en väldiversifierad affärsmix. Vi kan glädja våra aktieägare med att vinsten per aktie ökade med 41 procent och den föreslagna utdelningen är den högsta någonsin. Vår lönsamma strategi för organisk tillväxt fortsatte att ge resultat med rekordsiffror och stark utveckling i alla affärsområden. Intäktsökningen blev 5,4 procentenheter större än kostnadsökningen, vilket ligger väl i linje med det mål som vi ställt upp för 2006. Vi ska fortsätta att dra fördel av vår organiska tillväxtstrategi samtidigt som vi bibehåller vår strama kostnadskontroll, väl avvägda riskhantering och effektiva kapitalstruktur, säger Lars G Nordström, VD och koncernchef i Nordea.

För ytterligare information:
Lars G Nordström, VD och koncernchef +46 8 614 7808
Arne Liljedahl, Group CFO/EVP +46 8 614 7996
Johan Ekwall, chef för Investor Relations +46 8 614 7852 (eller +46 70 607 92 69)
Sören Lundin, Communication Officer +46 8 534 914 48 (eller +46 733 13 17 58)