Ecovision AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 12:59 CET

Redovisningen har upprättats enligt International Financial Reporting Standard (IFRS).

· Ecovision har tillsammans med SIX-gruppen bildat en nordisk koncern för finansiell information med franska Fininfo som huvudägare. Förvärvet skedde den 14 november 2006 Genom samgåendet har en av Nordens största aktörer inom professionell finansiell information skapats
· Proforma för 2006, inklusive SIX-gruppen för helåret 2006, var koncernens omsättning 225 MSEK och rörelseresultatet 12 MSEK, inklusive uppkomna strukturkostnader.
· Omsättningen för 2006, inklusive SIX perioden, 14 november-31 december uppgick till 83,7 (60,5) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (3,9) MSEK. Rörelseresultatet är belastat med strukturkost-nader motsvarande 1,2 MSEK under första halvåret och i samband med samgåendet mellan SIX och Ecovision med 2,6 MSEK
· Resultat efter finansnetto för år 2006 uppgick till 1,2 (4,1) MSEK
· Aktieutdelningen föreslås till 1,75 (1,75) SEK per aktie
· Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 0,57 (2,20) SEK
· Eget kapital per aktie exklusive minoritets-intresse ökade till 35,44 (32,13) SEK. De likvida medlen ökade till 54,7 (30,3) MSEK

Verksamhetsområden
Ecovision-koncernen är verksam inom följande områden:
· Realtidsterminaler. Banker, fondkommissionärer och investerare följer utvecklingen på den nordiska kapitalmarknaden i realtid med hjälp av system från Ecovision.
· Datafeed. För leverans av finansiell information direkt in i mottagarens eget datasystem.
· Solutions. Utveckling och drift av skräddarsydda informations- och handelstjänster på Internet för banker, fondkommissionärer och media, samt leveranser till tryckta medier
· Nyhetsbyrån Ticker bevakar den svenska kapitalmarknaden och förser sina läsare med snabba, kurspåverkande nyheter, prognoser, bolagsinformation och index.
För ytterligare information: Johan Rost, VD,
telefon 08-736 55 03, e-mail: johan.rost@six.se
Ecovisions hemsida: www.ecovision.se