ElektronikGruppen BK AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 09:11 CET

FJÄRDE KVARTALET
Orderingång 210 (193) Mkr
Omsättning 208 (193) Mkr
Resultat efter finansnetto 10,6 (8,1) Mkr


HELÅR
Orderingång 806 (716) Mkr
Omsättning 827 (716) Mkr
Resultat efter finansnetto 42,2 (27,4) Mkr
Resultat efter skatt 30,5 (20,0) Mkr
Resultat per aktie 5,45 (3,58) kr
Kassaflöde från den löpande verksamheten 19,9 (29,8) Mkr
Utdelning föreslås till 2,10 (1,75) kr/aktie

EFTER PERIODENS SLUT
Förvärv av Trondicap Oy


ElektronikGruppen är ett börsnoterat bolag med ca 700 MSEK i omsättning och med ca 260 anställda i 8 länder uppdelat på fyra affärsområden.
EG Products utvecklar och tillverkar både fiberoptiska produkter och induktiva komponenter till företag som tillverkar och installerar utrustning inom elektronik och telekommunikation.
EG Electronics marknadsför kundanpassade komponenter till elektronikindustrin i Norden, Polen och Baltikum.
EG Production Technology säljer produktionsutrustningar, förbrukningsmaterial och processutbildning till elektronikindustrin i Norden, Baltikum och Polen.
EG Electromechanics säljer elektromekaniska komponenter till bl a fordonstillverkare och företag inom industriautomation i Norden.