Seamless

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 14:34 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44840

SEAMLESS DISTRIBUTION: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Januari till december 2006, 12 månader
· Nettoomsättningen uppgick till 14,9 MSEK, vilket är en ökning med 35,0% jämfört med samma period 2005 (11,0 MSEK).
· Resultatet före avskrivningar uppgick till 1,9 MSEK (0,4 MSEK).
· Rörelseresultatet uppgick till 0,2 MSEK (-0,6 MSEK)
· Nya storaffärer i Pakistan och Bangladesh.
· Regionala partnerskap med Ericsson
· Globalt partnerskap med Sagem-Orga

Oktober till december 2006, 3 månader
· Nettoomsättningen uppgick till 3,9 MSEK, vilket är en ökning med 31,9% jämfört med samma period 2005 (2,9 MSEK).
· Resultatet före avskrivningar uppgick till 1,1 MSEK (0,6 MSEK).
· Rörelseresultatet uppgick till 0,6 MSEK (-0,1 MSEK).
· Bolagets produkt, ERS 360o, har vidareutvecklats för att framförallt tillgodose mobiloperatörernas olika krav.


Antalet mobilanvändare ökar i snabb takt i världen och snart har varannan människa på jorden en mobiltelefon. Kontantkortsabonnemang fortsätter att dominera tillväxten av nya mobilkunder och trenden mot elektronisk distribution av kontantkortspåfyllning är stark runt om i världen. För närvarande är kreditförsäljningen av samtalstid mot konsument i det närmaste obefintlig i de flesta asiatiska, afrikanska och latinamerikanska länder. Detta innebär att dessa marknader är mycket intressanta för Seamless verksamhet.

Under 2006 har bolaget fortsatt att utveckla systemet ERS 360o,(Electronic Recharge System) och lagt till nya funktioner. Systemet är idag ett av de mest omfattande och mångsidiga på marknaden.
Arbetet med systemet har dels varit fokuserat på att öka kvalité och kapacitet i mjukvaran och dels på att vidareutveckla plattformen.
Genomförda förbättringar innebär bland annat ökad säkerhet, höjd driftskvalité, samt vidareutveckling av funktionen Peer2Peer (överföring av samtalstid mellan två mobilabonnenter) och modulen ERS Reseller Management (funktionalitet för att administrera olika behörighetsnivåer inom mobiloperatörens distributionskanal).

För ytterligare information kontakta:
Rohit Bhatia, VD Seamless Distribution
Direkt +46 8 564 878 25
Mobil +46 706 22 92 01
Email rohit.bhatia@seamless.se
www.seamless.se

Seamless Distribution AB erbjuder en flexibel mjukvaruplattform för elektronisk kontantkortspåfyllning. Produkten ERS 360° understödjer alla typer av digitala påfyllningar såsom e-voucher eller voucherless, och klientmjukvara för mobiler, PC, bankomater, kreditkortsterminaler, kassasystem mm.

Förutom elektronisk kontantkortspåfyllning är ERS 360°-plattformen dessutom en s.k. M-Commerce Platform. Alla typer av mikrobetalning av t.ex. hushållsräkningar, digital content mm. kan läggas till systemet.

Seamless kunder inkluderar mobiloperatörer samt deras distributörer av kontantkortspåfyllning. Företaget har implementerat kontantkortspåfyllnings- och M-Commerce-lösningar för över 40 mobiloperatörer i femton länder över fyra kontinenter.

Seamless innehar ett globalt partnerskapsavtal med Sagem-Orga, och regionala partneravtal med Ericsson. Seamless Distribution AB grundades 2001 och listades på Nya Marknaden/OMX First North den 30 maj 2006. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.