GANT Company AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 14:36 CET

Januari - december 2006

- Koncernens intäkter, exklusive serviceintäkter, uppgick till MSEK 917,8 (824,1), en ökning med 11 procent. Totalt ökade koncernens intäkter med 20 procent till MSEK 1 295,6 (1 083,9).
- Nettoresultatet för perioden ökade med 35 procent till MSEK 162,6 (120,1).
- Resultat per aktie uppgick till SEK 10,16 (7,50).

Bokslutskommuniké 2006
http://hugin.info/133767/R/1107231/199731.pdf