Atrium Ljungberg AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 09:12 CET

· Den 17 oktober 2006 förvärvade LjungbergGruppen samtliga aktier i Atrium
Fastigheter. Koncernens resultat och nyckeltal nedan inkluderar Atriums
verksamhet från och med den 17 oktober.

· Årets resultat efter skatt uppgick till 1.557 Mkr (497) vilket motsvarar 84,64
kr/aktie (33,34).

· Resultat efter finansiella poster uppgick till 2.155 Mkr (604).

· Resultat från fastighetsförsäljningar uppgick till 0 Mkr (13) och
värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter uppgick till 1.881 Mkr (415).

· Resultat efter finansiella poster, exklusive fastighetsförsäljningar och
värdeförändringar, uppgick till 274 Mkr (175).

· Styrelsen föreslår en utdelning med 6,50 kr/aktie (5,50).

· Styrelsen föreslår en aktiesplit 4:1.


Ytterligare upplysningar lämnas av:
Anders Nylander, VD. Tel: 08-615 89 10 eller 0730-26 19 40
Ingalill Berglund, CFO. Tel: 08-615 89 31 eller 0730-26 19 16

LjungbergGruppen är ett midcapbolag på den Nordiska Börsen i Stockholm,
börsnoterat sedan 1994. LjungbergGruppen och Atrium Fastigheter gick samman den
17 oktober 2006 och blev därmed ett av Sveriges största fastighetsbolag med
tydligt fokus på utveckling och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter.