Ledstiernan AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 08:49 CET


Moderbolagets resultat efter skatt för 2006 uppgick till -22,4 (-71,0) mkr, motsvarande -0,10 (-0,50) kr/aktie. Resultatet har belastats med nedskrivning av aktier med 22,0 (64,0) mkr.

Moderbolagets resultat efter skatt för det fjärde kvartalet 2006 uppgick till
-27,1 (-47,4) mkr, motsvarande -0,09 (-0,33) kr/aktie. Resultatet har belastats med nedskrivning av aktier med 22,0 (45,2) mkr.

Eget kapital i moderbolaget uppgick per 31 december 2006 till 520,7 (357,5) mkr, motsvarande 1,82 (2,50) kr/aktie. Soliditeten uppgick till 99 (98) procent.

Koncernens nettoomsättning för 2006 uppgick till 111,3 (0) mkr.

Koncernens resultat efter skatt för 2006 uppgick till 2,3 (-124,4) mkr, motsvarande 0,01 (-0,88) kr/aktie.Stockholm den 28 februari 2007
Styrelsen
Ledstiernan AB (publ)För ytterligare information:
Alf Blomqvist, VD, tel: 08 545 035 00, mobil 0733 14 97 00, e-post: alf.blomqvist@ledstiernan.se
Fredrik Lindgren, Finansdirektör, tel: 08 545 035 00, mobil: 0708 54 44 20, e-post: fredrik.lindgren@ledstiernan.se


Om Ledstiernan
Ledstiernan AB (publ) är ett riskkapitalbolag med affärsidé att som aktiv ägare hjälpa tillväxtföretag att realisera sin potential i syfte att skapa maximal långsiktig värdetillväxt. Portföljen består av 10 huvudinnehav. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen. www.ledstiernan.se
Ledstiernan AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35