Hedson Technologies

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:57 CET

Oktober-december

• Nettoomsättningen uppgick till 77,9 Mkr (46,0 Mkr) en ökning med 31,9 Mkr eller 69 %.

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,5 Mkr (1,9 Mkr) motsvarande en rörelsemarginal om 4,5 %.

• Styrelsen har beslutat att byta lista från Aktietorget till OMX-First North och avser i samband därmed genomföra en omvänd split.

Januari-december

• Nettoomsättningen uppgick till 244,3 Mkr (138,5 Mkr) en ökning med 105,8 Mkr eller 76 %. Organisk tillväxt utgör 15 %- enheter

• Rörelseresultatet (EBIT), exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 5,0 Mkr (4,7 Mkr).

• Rörelseresultatet, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 1,0 Mkr (4,7 Mkr). Struktur¬kostnader har belastat resultatet med 4,0 Mkr.

• Det förvärvade bolaget Edwin Trisk Ltd har utöver strukturkostnaderna belastat rörelseresultatet med -4,9 Mkr i huvudsak orsakade av initiala leverans¬problem. Leveranser av Trisk-produkter löper från och med februari i normal årstakt.

• Resultat efter skatt uppgick till -12,9 Mkr (-10,9 Mkr), vilket inkluderar nedskrivning av innehavet i A Clean Partner International AB med 4,1 Mkr


Mer information lämnas av:

Mikael Lange, VD och koncernchef
Telefon: 040-53 42 42
mikael.lange@hedson.se

Rickard Blomqvist, Finanschef
Telefon: 040-53 42 62
rickard.blomqvist@hedson.se
Hedson Technologies är ett miljöteknikföretag och världsledande leverantör av tvätt-, tork- och lyftutrustning. Kunder är lackeringsverkstäder och däckverkstäder. Produkterna marknadsförs under varumärkena Drester, Herkules, IRT och Trisk. Den svenska verksamheten finns i
Malmö och Vänersborg och dotterbolag i Tyskland, England, Frankrike och USA.

Hedson Technologies International AB (publ) är noterat på AktieTorget
och har cirka 4 000 aktieägare