Tele 5 AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 11:53 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44907

TELE5: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

485% ökning av omsättningen
22,9% Proformarörelsemarginal

Proforma koncern oktober - december 2006, exklusive kostnader av engångskaraktär
* Omsättningen för perioden uppgår till 8 364,5 KSEK
* Rörelsemarginal 22,9%
* Resultat efter skatt 1 446,6 KSEK
* Resultat per aktie 0,43 SEK
* Kostnader av engångskaraktär (800 KSEK)

Proforma koncern januari - december 2006, exklusive kostnader av engångskaraktär
* Omsättningen för perioden uppgår till 37 624,7 KSEK
* Rörelsemarginal 21,5%
* Resultat efter skatt 5 855,7 KSEK
* Resultat per aktie 1,73 SEK
* Kostnader av engångskaraktär (1 300 KSEK)

Legal koncern okt - dec 2006
* Omsättningen 8 364,5 KSEK (2 582,6)
* Rörelsemarginal 13,3% ( 0,9%)
* Resultat efter skatt 864,5 KSEK (-410,2)
* Resultat per aktie 0,26 SEK (-0,28)

Legal koncern jan - dec 2006
* Omsättningen för perioden uppgår till 24 124,9 KSEK (4126,5)
* Rörelsemarginal 1,5% (-5,5%)
* Resultat efter skatt 309,9 KSEK (-398,5)
* Resultat per aktie 0,09 SEK (-0,31)


Om Tele5
Tele5 erbjuder under eget varumärke en helt ny typ av prenumerationsbaserade tjänstepaket inom IT och telefoni. Tele5s tjänsteområden inkluderar webhotell, IT-hotell(ASP) och moderna Telefonilösningar. Tele5s tjänsteplattform, möjliggör ??skalbara kommunikationslösningar där egna investeringar i maskin- eller programvara ej är nödvändiga. Tele5:s målsättning är att erbjuda ett komplett tjänsteutbud för små och medelstora företag med en kostnadsminskning om ca 30-50 procent. Bolaget grundades 2001.

Stockholm den 28 februari 2007

Styrelsen och VD i Tele5 AB (publ)

För mer information kontakta
Ari Liukko, VD och styrelseledamot
Tel: 08-525 076 00, Mobil: 0733-15 15 15
E-mail: ari@tele5.se, www.tele5.se

(För fullständig rapport se bifogad fil)