Enlight AB

Bokslutskommuniké 2006 - Enlight International AB

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 08:51 CET

Enlight säljer KPS-verksamheten till tyska datango och fokuserar på Datakörkortet (ECDL/ICDL) och Certification Management.

· Enlight International AB (publ) och tyska datango AG (privat) har tecknat en avsiktsförklaring för en transaktion som innebär att datango kommer att köpa Enlights hela "Knowledge and Performance Solution" (KPS) verksamhet. Transaktionen är planerad att slutföras den 31 mars, efter en due diligence process.

· Nedskrivning av goodwill i samband med försäljning av KPS-verksamheten har påverkat resultatet negativt för kvartalet och helåret med 17,1 MSEK.

· Reduktion i omsättning för helåret 11%, till 67,6 MSEK (proforma 76,2). Omsättningen för kvartalet reducerad med 17% till 17,5 MSEK (21,0).

· Resultat efter skatt för kvartalet -22,9 MSEK (+1,3), rörelseresultat för kvartalet -21,5 MSEK (+0,6). Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -35,0 MSEK (-5,3) motsvarande SEK -0,46 (-0,07) per aktie.

·Kassaflöde (efter förändring i rörelsekapital) under kvartalet var +0,2 MSEK (+1,4).


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Øyvind Lundgreen, VD Enlight International AB, oyvind.lundgreen@enlight.net, tel. 08-790 39 00
Anders Carlson, CFO Enlight International AB, anders.carlson@enlight.net, tel. 08-790 39 00


Om Enlight
Enlight är ledande inom globala lösningar för säkring av kunskap. Lösningarna låter kunder säkra att deras medarbetare, partners och kunder har den kunskap de behöver för att nå sina mål. Enlight har mer än 350 multinationella bolag som kunder och arbetar med alla delar av den offentliga sektorn. Vidare levererar tusentals skolor, utbildningsinstitutioner och testcenter över 1 miljon tester online varje år med hjälp av Enlight, och lösningarna används i över 70 länder i alla världsdelar. Bolaget bildades 1993 och är listat på First North. Enlight har kontor i USA, Storbritannien, Norge och Sverige.