Beijer Alma AB

Bokslutskommuniké 2006 för Beijer Alma AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 13:12 CET

· Nettoomsättning för helåret steg med 12% till 1 488 Mkr (1 323)
· Resultat efter finansnetto under 2006 ökade med 31% till 262,2 Mkr (199,8)
· Resultat per aktie i kvarvarande verksamheter under 2006 var 6,92 kr (5,17)
· Kassaflödet efter investeringar under 2006 var 121,0 Mkr (142,6)
· Utdelning föreslås till 4,00 kr (3,67 kr inklusive extrautdelning 1,00 kr)Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, VD och koncernchef, tel 08-506 427 50, e-post bertil.persson@beijer-alma.se
Jan Blomén, ekonomichef, tel 018-15 71 60, e-post jan.blomen@beijer-alma.se


Nästa rapporttillfälle:
Delårsrapport den 25 april 2007
Årsredovisningen för 2006 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida omkring den 9 mars 2007.
Årsredovisningen beräknas utsändas till aktieägarna omkring den 9 mars 2007.


Tidigare rapporter finns tillgängliga på Beijer Almas hemsida www.beijer-alma.se under fliken Investor Relations.