ScanMining AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 OCH DELÅRSRAPPORT FÖR FJÄRDE KVARTALET

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 16:33 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44846

SCANMINING: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 OCH DELÅRSRAPPORT FÖR FJÄRDE KVARTALET

(För tabell se bifogad fil)

· För fjärde kvartalet var koncernens nettoomsättning 62 810 tkr (37 675 tkr).
Resultatet efter skatt - 48 059 tkr (-1 572 tkr) och resultatet per aktie -0,43 kr (-0,02 kr)

· Under året uppnåddes en guldproduktion i Pahtavaara på 1057 kg, 33 980 Oz (996 kg, 32 000 Oz) guld varav 262 kg, 8 420 Oz (101 kg, 3 250 Oz) under fjärde kvartalet.

· Fortsatta problem vid uppstarten av Blaikenverket har förskjutit tidpunkten för att nå full produktion med flera månader. Verket körs för närvarande med ca 60 procents kapacitetsutnyttjande.

· Fördröjningen av Blaikenprojektet har medfört att styrelsen efter årets utgång har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att besluta genomföra en nyemission om 81 miljoner kr under mars och april månad 2007. Emissionen är till 100% säkerställd genom teckningsförbindelser från de två största ägarna samt genom en garantiförbindelse från ett konsortium lett av Case Investment AB.

· Ett tredje krossteg kommer att installeras i Blaiken under mars och april månad för att möjliggöra en högre produktion.


(För fullständig rapport se bifogad fil)