Novus Group

Bokslutskommuniké 2006/2007 den 30 augusti

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 14:41 CEST

(Aktietorget: NOVU)

Novus Group International AB (publ) kommer med bokslutskommuniké för 2006/2007 den 30 augusti.
Årsredovisning för Novus Group International kommer att finnas på hemsida och huvudkontor den 23 oktober 2007.
Årsstämma för Novus Group International blir den 7 november 2007 kl 15:00.

För ytterligare information kontakta:
Novus Group International AB (publ)
Sveavägen 47, 113 59 Stockholm.

Telefon: 08-535 258 20
Fax: 08-535 258 29
E-post: info@novusopinion.se
Hemsida: www.novusopinion.se

Alf Sjöström, VD och styrelseledamot
Telefon: 0739-40 39 10

Novus Group International AB (publ) genomför marknadsundersökningar, opinionsundersökningar, samhällsmätningar och värderings- och livsstilsundersökningar. Novus skall förnya undersökningsbranschen nationellt och internationellt genom att kommersialisera den nya branschtekniken Webb- och framförallt SMS. Novus kan därmed erbjuda undersökningar som är kostnadseffektiva, snabba och precisa. Novus är i dagsläget verksamt på den svenska och den kinesiska marknaden.

Stockholm 2007-07-24