Dacke Group Nordic AB

Bokslutskommuniké 2008

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 08:46 CEST

 

Perioden 1 januari - 31 december, 2008 jämfört med samma period 2007

Dacke ansökte om rekonstruktion för portföljbolagen Anthill Customer Services International AB, Hermelin Nordic Research AB samt även för moderbolaget under kvartal 4, 2008 samt kvartal 1, 2009.

 • Nettoomsättningen uppgick till 285,5 MSEK ( 606,8) en minskning med 53 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -73,3 MSEK (-208,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,1 MSEK (-84,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till -155,6 MSEK (-254,3).
 • Resultat per aktie uppgick till -21,01 SEK (-34,34)


Perioden 1 oktober - 31 december, 2008 jämfört med samma period 2007

 • Nettoomsättningen uppgick till 52,6 MSEK ( 133,1), en minskning med 60 %
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -29,6 MSEK (-23,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till -106,6 MSEK (-59,3).
 • Resultat per aktie uppgick till -14,40 SEK (-8,01).
 • Anthill ansökte och beviljades företagsrekonstruktion den 27 november 2008. Till rekonstruktör utsågs advokat Mats Emthén. Skatteverket har ställt sig positiva till en rekonstruktion.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Dacke Group Nordic AB (moderbolag) och Hermelin International Research AB ansökte och beviljades företagsrekonstruktion den 13 januari. Svenska Handelsbanken och Skatteverket har ställt sig positiva till dessa rekonstruktioner. Till rekonstruktör utsågs advokat Mats Emthén.

 

 • Anthill har avyttrat sin verksamhet i Polen för ca 9,0 MSEK.


Vid frågor, vänligen kontakta:

Peter Zakrisson, VD, Dacke Group Nordic AB (publ.)
Mobil: 0709-50 96 20, e-post: peter.zakrisson@dackegroup.com

Mats Grube, styrelseordförande, Dacke Group Nordic AB (publ.)
Mobil: 0709-68 76 89, e-post: mats@gholding.se

 

Dacke Group Nordic AB (publ), organisationsnummer 556606-9323, är verksamt inom kundtjänst, helpdesk och undersökningar primärt i Norden men verksamheten sker även internationellt. Dackes geografiska marknad är de nordiska och baltiska länderna runt Östersjön. Företag som ingår i Dacke koncernen har flera stora nationella och internationella kunder som även de finns representerade i dessa områden. Bolagets aktie är idag noterad på OMX First North. Under 2007 omsatte Dacke 608,8 MSEK med ett resultat efter skatt på -254,3 MSEK. Certified adviser för Dacke är Remium.