NCC AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 10:44 CET

• Nettoomsättningen uppgick till 51 817 (57 465) MSEK

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 694 (2 385) MSEK

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 262 (1 820) MSEK

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 11,63 (16,69) SEK

• Styrelsen föreslår en utdelning på 6,00 (4,00) SEK per aktie

Vid frågor angående bokslutskommunikén kontakta
Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson, tel. +46 (0)70-674 07 20.
Informationsdirektör Annica Gerentz, tel. +46 (0)70-398 42 09.
IR-ansvarig Johan Bergman, tel. +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35.

All of NCC’s press releases are available on www.ncc.se

NCC is one of the leading construction and property development companies in the Nordic region. NCC had in 2009 sales of SEK 52 billion, with 18,000 employees.