OEM International AB

Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 13:08 CET

FJÄRDE KVARTALET:
· Orderingången uppgick till 343 MSEK (377)
· Omsättningen uppgick till 339 MSEK (449)
· Resultat före skatt uppgick till 15 MSEK (35)
· Resultat efter skatt uppgick till 9,5 MSEK (32)
· Resultat per aktie uppgick till 0,42 kr (1,38)
HELÅRET 2009:
· Orderingången uppgick till 1 283 MSEK (1 639)
· Omsättningen uppgick till 1 331 MSEK (1 660)
· Resultat före skatt uppgick till 62 MSEK (157)
· Resultat efter skatt uppgick till 43 MSEK (117)
· Resultat per aktie uppgick till 1,86 kr (5,05)
· Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kr per aktie (3,00)

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22
eller ekonomidirektör Jan Cnattingius 075-242 40 03.

OEM är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 26 rörelsedrivande enheter i 13 länder.