C-Rad AB

Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 09:59 CET

(Aktietorget: CRAD B)

Väsentliga händelser under 2009

* Viktiga order och installationer av Sentinelsystem på nyckelmarknader i Europa, Nordamerika och Ostasien
* C-RAD har deltagit vid samtliga viktiga internationella och regionala fysiker och onkologimöten
* Sentinel har godkänts för försäljning i Sydkorea och Japan
* C-RAD har av Elekta utsetts till prioriterad leverantör av system för optisk skanning
* C-RAD expanderar på nya marknader samtidigt som samarbetet med det tyska företaget LAP avbryts
* Nytt distributörsavtal med ledande företag i Japan
* Avtal med IBA Dosimetry inom utveckling, tillverkning och försäljning
* Orderingång på 19 Sentinelsystem, varav 15 under andra halvåret 2009.
* Resultat efter skatt -10 251 tkr (-10 722)
* Resultat per aktie efter skatt -1,06 kr (-1,28)
* Rörelseresultat -9 925 tkr (-10 627)
* Soliditet 67 % (72)
* Likvida medel 3 981 tkr (7 216)
* Antal anställda under perioden uppgick i medeltal till 16 personer (18)

Väsentliga händelser efter periodens utgång
* C-RAD genomför företrädes- och riktad emission
* 6 Sentinelsystem till ledande strålterapiklinik i USA
* Den första versionen av GEMini frisläppt för försäljning
* IBA Dosimetry har för 2010 lagt en avropsorder på 1 400 dioddetektorer

Kommentar från Erik Hedlund, VD i C-RAD AB, angående företagets verksamhet:
" C-RAD´s egen försäljning av laserskannersystemet Sentinel har under året utvecklats väl. Samarbetet med det tyska företaget LAP har varit en besvikelse. C-RAD gör därför en massiv satsning på marknader, som tidigare bearbetats av detta företag.
GEMinisystemet har efter många års intensivt utvecklingsarbete frisläppts för försäljning efter det att uppsatta tekniska mål uppnåtts. GEMtekniken erbjuder unika fördelar inom diagnostik och strålterapi. Samtal förs med ledande strålterapiföretag.
Samarbetsavtalen med strålterapiföretaget Elekta och det belgiska företaget IBA har redan resulterat i betydande orderingång. Den kraftiga ökningen av orderingången för Sentinel under andra halvåret 2009 har fortsatt under 2010. Vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling."