Gifttoday

Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 16:52 CET

 

* Totala rörelseintäkterna ökade med 9 % för helåret till 10,58 MSEK (9,68 MSEK)
* Rörelseresultatet efter avskrivningar för helåret uppgick till -7,56 MSEK (-3,27 MSEK)
* Extra ordinära kostnader av engångskaraktär belastar årets reslutat med ca. 3,4 MSEK
* Resultat per aktie efter avskrivningar -0,09 SEK
* Likvida medel uppgick till 292 098 SEK (205 588 SEK)


Viktiga händelser under helåret 2009
* GiftToday Sweden AB förvärvar Website i Katrineholm AB som driver webogram.se. Bolaget verkar inom segmentet gåvor på nätet. Webogram tillför en ny egenutvecklad handelsplattform och en utökad distribution genom de drygt 500 blomsterbutiker som de samarbetar med.
* GiftToday Sweden AB förvärvar TillDig in Scandinvia AB. TillDig tillför nya produkter och ökad kunddatabas. GiftTodaySweden AB blir mycket starkare med de nya förvärven. TillDig har en intressant profil och med detta förvärv befäster vi vår målsättning att bli Nordens ledande presentportal. Dels tillför det omsättning i en volymbaserad bransch och även nya intressanta produkter och kunskap.
* Gifttoday slutför och registrerar nyemissionen på 4.8 Msek före emissionskostnader i början av september
* Gifttoday utökar sitt produktsortiment för att anpassas till den nya strategin som möjliggör kombinationsorder av blommor, choklad och presenter.


Viktiga händelser under Q4 2009
* Robert Tinterov tillträdde som VD den 4 oktober
* Den nya handelsplattformen lanseras den 2 november 2009 som möjliggör en snabb expansion av produkterbjudandet via vårt riksomfattande distributionsnät, som är skalbart till resten av Norden och Europa.

GiftToday Sweden AB (publ) erbjuder privat- och företagskunder en webbaserad tjänst för att snabbt och enkelt ge bort presenter och upplevelser. Kärnan i affärsidén är möjligheten till omgående leverans av presenten för att kunna ta tillvara presenttillfällen samma dag. GiftToday:s presentportal är www.gifttoday.se. Bolagets aktier är listade för handel på AktieTorget.

Gå till www.gifttoday.se och beställ blommor, choklad och presenter för leverans samma dag.