Catering Please i Skandinavien AB

Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 16:55 CET

SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉN

Koncernen 2009
Nettoomsättning: 54 904 KSEK (37 027)
Resultat efter finansiella poster: -7 123 KSEK (-2 672)
Resultat per aktie: -0,38 SEK (-0,36)
Soliditet per 2009-12-31: -7,95 % (-3,16 % per 2008-12-31)

Moderbolaget 2009
Nettoomsättning: 2 676 KSEK (11 680)
Resultat efter finansiella poster: 913 KSEK (-2 115)
Resultat per aktie: 0,05 SEK (-0,28)
Soliditet per 2009-12-31: 46,37 % (-1,45 % per 2008-12-31)

Definitioner
Soliditet: JEK/balansomslutning
Resultat per aktie: Beräknat på 18 638 859 aktier 2009 och 7 500 000 aktier 2008.
Catering Please/bolaget: Catering Please i Skandinavien AB (publ), 556552-3221