Empires Varumärken (C3, Salter, HoMedics, Cuisinart, BaByliss, BaByliss for Men, HMDX och The House of Marley).

Bokslutskommuniké 2009 - Empire på rätt väg

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 10:18 CET

Finansiell utveckling under januari–december

• O msättningen minskade med 13 % till 360,9 mkr (416,5).

• R örelseresultatet blev -18,2 mkr (13,1),

varav -14,9 är engångskostnader.

• R örelsemarginalen blev -5,0 % (2,9).

• R esultatet efter finansnetto var -24,4 mkr (5,3),

varav -14,9 är engångskostnader.

• R esultatet efter skatt blev -17,2 mkr (3,4).

• R esultatet per aktie blev -1,82 kr (0,36).

• K assaflödet efter investeringar blev 19,6 mkr (-27,7).