NCC AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 11:19 CET

Orderingången ökade till 54 942 (46 475) MSEK
Nettoomsättningen minskade till 49 420 (56 005) MSEK
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 008 (2 105) MSEK
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 527 (1 656) MSEK
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 14,05 (15,26) SEK
• Styrelsen föreslår en utdelning på 10,00 (6,00) SEK per aktie

Vid frågor angående bokslutskommunikén kontakta
Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson, tel. +46 (0)70-674 07 20.
Kommunikationsdirektör Annica Gerentz, tel. +46 (0)70-398 42 09.
IR-ansvarig Johan Bergman, tel. +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se (http://www.ncc.se).

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2009 en omsättning på 52 Mdr SEK och 18 000 anställda.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2009 var 52 Mdr SEK och antalet anställda cirka 18 000.