ReadSoft

Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 10:24 CET

Resultatet 2010 ökade med 93%

  • Omsättningen för år 2010 uppgick till 618,2 (617,7) Mkr
  • Rörelseresultatet EBITDA för året blev 56,5 (29,1) Mkr
  • Resultat efter skatt per aktie för året blev 1,24 (0,23) kr
  • Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 179,5 (167,4) Mkr
  • Rörelseresultatet EBITDA för fjärde kvartalet blev 37,6 (21,6) Mkr
  • Resultat efter skatt per aktie för fjärde kvartalet blev 1,00 (0,70) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för år 2010 blev 73,1 (102,5) Mkr
  • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om 0,25 kr per aktie för 2010

VD-kommentar:
”Under 2010 har vi successivt uppvisat ett allt bättre resultat och det fjärde kvartalet blev årets bästa kvartal. Vårt EBITDA-resultat ökade med 73 procent under det fjärde kvartalet. Licensförsäljningen och den totala försäljningen ökade med 17 respektive 13 procent räknat i lokala valutor. Det är glädjande att kunna visa tillväxt på samtliga våra marknader under det fjärde kvartalet. Starkast tillväxt ser vi i Centraleuropa, Asien och Stillahavsområdet.

Totalt sett för helåret växer försäljningen med cirka sex procent i lokala valutor och resultatet EBITDA ökade med starka 93 procent. Vårt resultat före och efter skatt förbättrades också avsevärt för 2010 trots den svaga marknaden under inledningen av året. Vi påverkades under året av en stark svensk valuta som gör att tillväxten ser lägre ut än vad den är i realiteten.

Vår bedömning är att marknaden kommer fortsätta att förbättras och vi fokuserar nu helt på att utveckla vår affär, på att öka vår tillväxt samt på att förbättra vår lönsamhet. Förutsatt att den positiva trenden på marknaden håller i sig tror vi att 2011 kan bli ett starkt år för oss. Vi har världsledande produkter och lösningar för att automatisera dokumentdrivna processer för de flesta kategorier av företag och organisationer. Vi verkar inom ett snabbt växande och mycket brett affärssegment som ännu är i en tidig mognadsfas internationellt.”

Jan Andersson
VD och koncernchef

Läs hela rapporten i bifogad PDF.


Inbjudan till telefonkonferens/audiocast för presentation av ReadSofts bokslutskommuniké 2010
ReadSofts VD och koncernchef Jan Andersson presenterar bokslutskommunikén och svarar på frågor vid en telefonkonferens/audiocast. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Länk till webcast: klicka här
Dag och tid: tisdag den 15 februari 2011, kl 09.00
Telefonnummer: .       +46 (0)8 5051 3643 alt. +44 (0)20 7806 1966 (vänligen ange att ni vill bli kopplade till ReadSofts telefonkonferens)

Ni kan också följa presentationen via
www.readsoft.se alt www.readsoft.com.

För mer information vänligen kontakta:

Jan Andersson, VD och koncernchef
Telefon: 042-490 21 34 alt. 0708-37 66 00
Johan Holmqvist, Informationschef
Telefon 042-490 21 98 alt. 0708-37 66 77
Jan Bertilsson, CFO
Telefon 042-490 21 43 alt. 0708-37 66 16
e-post: förnamn.efternamn@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.