LKAB

BOKSLUTSKOMMUNIKE 2010

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 16:34 CET

OKTOBER – DECEMBER

• Nettoomsättningen ökade med 75 procent och blev 8 056 (4 593) Mkr.
• Rörelseresultatet ökade med 6 procent och blev 1 108 (1 041) Mkr.
• Resultatet före skatt ökade med 5 procent och blev 1 237 (1 177) Mkr.
• Resultatet efter skatt uppgick till 848 (705) Mkr.
• Operativt kassaflöde uppgick till 1 245 (1 469) Mkr.
• Resultatet belastades med 2 997 Mkr för samhällsomvandling.
• Ökade leveranser med 3 procent inom Mining Division.

JANUARI – DECEMBER

• Nettoomsättningen ökade med 147 procent och blev 28 533 (11 558) Mkr.
• Rörelseresultatet blev 12 281 (659) Mkr.
• Resultatet före skatt blev 12 350 (1 192) Mkr.
• Resultatet efter skatt uppgick till 9 083 (719) Mkr.
• Operativt kassaflöde uppgick till 8 867 (-648) Mkr.
• Resultatet belastades med 2 997 Mkr för samhällsomvandling.
• Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning ska uppgå till 7 143 (714) kr per aktie motsvarande 5 000 (500) Mkr.
• Ökade leveranser med 39 procent inom Mining Division.

Hela rapporten bifogas.

Med vänlig hälsning
Christina Niemi Autio
Avdelningschef, Information
0980-710 41, 070-342 10 41