SeaNet

Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 10:37 CET

Oktober - december

 • Omsättningen uppgår till 2,9 MSEK (2,1 MSEK)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) är -7,3 MSEK (-7,9 MSEK)
 • Resultatet före och efter skatt är -6,9 MSEK (-13,3 MSEK)

Januari – december

 • Omsättningen uppgår till 16,8 MSEK (9,6 MSEK)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) är -24,2 MSEK (-22,2 MSEK)
 • Resultatet före och efter skatt är -29,3 MSEK (-32,9 MSEK)

Väsentliga händelser under oktober - december

 • Seanet tecknade ett partneravtal med STM Spanien (www.stmi.com) och inledde ett samarbete om leverans av GSM-tjänster
 • Seanet lanserade en ny affärsmodell som ska leda till ökad säljeffektivitet genom partnerförsäljning och minskad kapitalbindning samtidigt som en kraftfull satsning på ett marknadsföringsprojekt påbörjades, riktat till slutanvändare/passagerare
 • En extra bolagsstämma beslutade om en företrädesemission om 18,6 MSEK under början av 2011

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Klas Lundgren har avgått som försäljningschef samt vice VD och Mats Hovmöller har tillträtt som ny försäljningschef
 • Seanet har genomfört en sammanläggning av aktier, 1:1000
 • Seanet har lanserat datatjänster till sjöss


För ytterligare information:
Viesturs Vucins, VD, tel. +46 8 599 00 300
Stephan Dahlström, CFO, tel. +46 8 599 00 300

Besök även www.seanet.se

Seanet är en global telekomoperatör till sjöss. Seanet installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant är Mangold Fondkommission (tel. +46 8 503 015 50)