Rejlers

Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 11:00 CET

Stark avslutning på året

Januari - december

 • Omsättningen uppgick till 838,9 mkr (776,8)
 • Rörelseresultatet blev 51,2 mkr (40,6)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 6,1 procent (5,2)
 • Resultat efter skatt blev 35,2 mkr (28,2)
 • Resultat per aktie blev 3,22 kr (2,61)

Fjärde kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 252,7 mkr (209,7)
 • Rörelseresultatet blev 19,4 mkr (9,1)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 7,7 procent (4,3)
 • Resultat efter skatt blev 11,5 mkr (5,7)
 • Resultat per aktie blev 1,02 kr (0,53)

Förslag till utdelning

 • Styrelsen föreslår att 1,75 kronor per aktie (1,50) lämnas i utdelning, vilket innebär ett totalt utdelningsbelopp om 19,8 mkr (16,2).

Kommentar av VD och koncernchef Peter Rejler
Fjärde kvartalet svängde marknaden ytterligare något uppåt. Rörelsemarginalen under kvartalet blev nära 8 % vilket indikerar att vi på rätt väg resultatmässigt. Samtidigt är tillväxten hög vilket kortsiktigt kan påverka marginalen negativt. Behovet av investeringar inom Rejlers fyra kundområden är stort i hela det geografiska marknadsområdet. Industrin går bättre och de nordiska basnäringarna står sig väl i internationell konkurrens.

Infrastrukturen är fortfarande eftersatt. Järnvägar och vägar behöver byggas i snabbare takt än vad som nu sker. Telekomsystemens utbyggnad fortsätter drivet av bland annat ökad efterfrågan på kapacitet. Inom energisektorn fortsätter förnyelsen av kärnkraften för att erhålla modernare, effektivare och säkrare system. Satsning på förnybar energi och energieffektivisering prioriteras samtidigt. Framtidens kontor och lokaler skall vara energieffektiva, säkra, smarta och vara anpassade till ett nytt sätt att arbeta.

Rejlers rekryterar och förvärvar företag. I Sverige förvärvades under fjärde kvartalet, förutom Råbe-bolagen med knappt 70 medarbetare, Per Schönbeck Elprojekt AB med drygt 30 medarbetare. I Finland förvärvades 55 % av Lausamo Oy med cirka 45 medarbetare varav 6 i Moskva med option att förvärva resterande 45 % under andra kvartalet 2011. I Norge har resterande 85 % i APAS Energiteknikk förvärvats och är nu ett helägt dotterbolag.

Om de förvärvade bolagen varit med under hela 2010 hade omsättningen blivit cirka 1 miljard kronor och antalet medarbetare hade varit drygt 1 100 vid slutet av året. Därmed nådde vi det år 2003 uppställda målet 1000 medarbetare och 1 miljard i omsättning år 2010.

Nu tar vi sikte på 2015 med visionen 3 x 2015, med fler än 2015 medarbetare och mer än 2015 miljoner i omsättning år 2015. Vi bygger en struktur anpassad för tillväxt under ordnade former.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, VD och koncernchef,  tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Lars Solin, CFO,    tel. 073-386 15 20, e-post: lars.solin@rejlers.se

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och telekom. Rejlers aktie är noterad på Nasdaq OMX, Nordiska listan.