Allokton

Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 17:16 CET

Oktober – december 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 59,5 (103,7) MSEK
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 508,1 MSEK
 • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 34,9 (51,5) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 497,0 (-644,8) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 17,77 (-23,05) SEK

Januari – december 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 367,4 (418,5) MSEK
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 539,2 MSEK
 • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 180,8 (226,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 611,3 (-734,6) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 21,85 (-26,53) SEK
 • Revisorns granskningsrapport avviker från standardutformningen då företagsrekonstruktion pågår och finansieringen inte är säkerställd

Allokton AB´s (publ) affärsidé är att direkt eller indirekt förvärva, äga och effektivt förvalta fastighetsbestånd vilket i kombination med fördelaktiga finansieringslösningar skall ge en god avkastning på investerat kapital. Allokton är sedan 18 december 2006 upptagna för handel på First North under tickerkoden ALOK B. Alloktons Certified Adviser och likviditetsgarant på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550.