Hammar Invest

Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 17:28 CET

Koncernens resultat verksamhetsåret 2010

* Omsättningen för verksamhetsåret 2010 uppgick till 48,0 (68,8) MSEK
* Bruttoresultatet för 2010 uppgick till 21,5 (30,8) MSEK
* Rörelseresultatet för året uppgick till - 17,3 (- 26,0) MSEK
* Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till - 28,4 (- 31,4) MSEK
* Resultatet för 2010 uppgick till - 29,5 (-26,9) MSEK
* Resultatet per aktie för 2010 uppgick till - 0,07 (- 0,26) SEK
* Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2010.