Intrum Justitia AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 2012

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 08:55 CET

Fjärde kvartalet 2012

 • Koncernens nettoomsättning fjärde kvartalet 2012 uppgick till 1 052 MSEK (1 042) med en organisk tillväxt på 7 procent (4).
   
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 230 MSEK (228). I rörelseresultatet ingår omvärderingar av portföljer med köpta fordringar om –48 MSEK (–7) och engångskostnader om –17 MSEK (–8). Omvärderingar av köpta fordringar avseende Tyskland ingår med –52 MSEK medan engångskostnader om –17 MSEK avser nedskrivning av IT-system i Tyskland, som kommunicerats tidigare.
   
 • Rörelsemarginalen var 22 procent (22). Exklusive omvärderingar av portföljer med köpta fordringar uppgick rörelsemarginalen till 25 procent (22).
   
 • Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 176 MSEK (163) och resultatet per aktie var 2,19 SEK (2,04).
   
 • Investeringar i köpta förfallna fordringar uppgick till 753 MSEK (498).
   
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 614 MSEK (575).

Helåret 2012

 • Koncernens nettoomsättning under helåret 2012 uppgick till 4 056 MSEK (3 950) med en organisk tillväxt på 6 procent (2).
   
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 879 MSEK (868). I rörelseresultatet ingår omvärderingar av portföljer med köpta fordringar om –83 MSEK (19).
   
 • Rörelsemarginalen var 22 procent (22). Exklusive omvärderingar av portföljer med köpta fordringar uppgick rörelsemarginalen till 23 procent (22).
   
 • Nettoresultatet för helåret uppgick till 584 MSEK (553) och resultatet per aktie var 7,32 SEK (6,91).
   
 • Investeringar i köpta förfallna fordringar uppgick till 2 014 MSEK (1 804).
   
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 1 963 MSEK (1 768).
   
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kr per aktie (4,50), totalt 399 MSEK.

Presentation av bokslutskommunikén och presentationsmaterial finns tillgängligt på www.intrum.com/Investor relations. Rapporten kommenteras av verkställande direktör och koncern­chef Lars Wollung samt ekonomi- och finansdirektör Erik Forsberg i en video- och telefonkonferens med start idag kl 9.00. Presentationen kan följas via www.intrum.com och/eller www.financialhearings.com. För att delta via telefon, ring +46 (0) 8 505 564 87(SE) eller +44 (0) 20 336 453 71(UK).

För mer information, kontakta gärna:
Lars Wollung, verkställande direktör och koncernchef
Tel: 08-546 10 200

Erik Forsberg, ekonomi- och finansdirektör
Tel: 08-546 10 200

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 300 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2011 till 4 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002.