ReadSoft

Bokslutskommuniké 2013

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2014 10:30 CET

Bra avslutning på ett utmanande år

  • Omsättningen för fjärde kvartalet minskade med 5 procent till 230,1 (243,2) Mkr
  • Licensintäkterna för fjärde kvartalet minskade med 2 procent till 91,4 (92,9) Mkr
  • Rörelseresultatet EBITDA fjärde kvartalet blev 34,1 (45,4) Mkr
  • Resultat efter skatt per aktie fjärde kvartalet blev 0,61 (1,17) kr
  • Omsättningen för januari-december minskade med 3 procent till 761,3 (781,7) Mkr
  • Licensintäkterna för januari-december minskade med 2 procent till 243,6 (248,3) Mkr
  • Rörelseresultatet EBITDA för januari-december blev 19,9 (63,0) Mkr
  • Resultat efter skatt per aktie för januari-december blev 0,11 (1,57) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för januari-december blev 73,3 (74,8) Mkr
  • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en oförändrad utdelning om 0,60 kr per aktie för 2013

VD-kommentar: 

Bra avslutning på ett utmanande år   

”Under det fjärde kvartalet levererar vi en godkänd EBITDA-marginal på 15 procent, trots att vi under kvartalet bland annat tagit engångskostnader i samband med en omorganisation. Den globala utrullningen av XBOUND under 2013 har tagit längre tid än beräknat, vilket gjort av vi inte kommit upp i full försäljningskapacitet. Den minskade hårdvaruförsäljningen under det fjärde kvartalet och under 2013 är i huvudsak relaterad till XBOUND. Vi fick även en tuff start på året med en minskad beläggning av våra konsulter, vilket också påverkade vårt resultat negativt. Detta problem åtgärdades snabbt och beläggningen under övriga året har varit god. I övrigt har vårt resultat även påverkats av engångskostnader i samband med vårt förvärv av Expert Systems samt av kostnader förknippade med det åtgärdsprogram som vi initierade under det andra kvartalet. Detta gör att vi inte når de resultatnivåer på helåret som vi bör ligga på. De åtgärder och investeringar som vi under 2013 har gjort i förvärv, anställda, produkter och organisation har varit nödvändiga för vår långsiktiga tillväxt, resultat och marginal. 

I lokala valutor minskade vår totala omsättning med 4 procent under det fjärde kvartalet och för helåret 2013 var omsättningen oförändrad. Med tanke på de utmaningar som vi hanterat under 2013 är det fjärde kvartalet ett steg i rätt riktning. Rensat för valutor ökade vår licensförsäljning med 1 procent under det fjärde kvartalet samt för helåret. Det är mycket glädjande att konstatera att arbetet med att öka våra återkommande intäkter fortsätter att utvecklas positivt. De återkommande intäkterna har under det fjärde kvartalet, samt för helåret, ökat med cirka 6 procentenheter och denna utveckling kommer att ha en mycket positiv påverkan lönsamhetsmässigt för ReadSoft framöver. Vårt kassaflöde från den löpande verksamheten är fortsatt starkt. 

De finansiella möjligheter som åtgärdsprogrammet skapar har delvis redan investerats inom de områden som vi tidigare kommunicerat och vi gör detta för att så snabbt som möjligt kunna få full effekt av våra investeringar. I början på 2013 organiserade vi om försäljningsorganisationen för våra Oracle-lösningar och skapade ett dedikerat team som enbart säljer Oracle på en global basis. Denna förändring har varit mycket positiv och vår licensförsäljning för Oracle har mer än fördubblats under 2013. Som ett resultat av denna framgång väljer vi att skapa en liknande försäljningsorganisation för XBOUND med fokus på att förbättra försäljningen av XBOUND under 2014. Under 2014 kommer vi även att intensifiera utrullningen av vår förvärvade e-fakturalösning på global basis, vilket kommer att ge våra dotterbolag goda merförsäljningsmöjligheter som dessutom är av återkommande intäktskaraktär.  

ReadSoft gjorde flera stora affärer under det fjärde kvartalet, bland annat med ett globalt tillverkningsföretag som investerade 9,3 Mkr i ReadSofts SAP®-certifierade automationslösning för att kunna hantera över en miljon pappers- och elektroniska fakturor. Under det fjärde kvartalet är det våra marknader i USA, Asien och Sydafrika som visar vägen med god tillväxt och lönsamhet. På produkt- och partnersidan har vi haft ett intensivt kvartal med utökade satsningar, ackrediteringar och partnerskap med bland annat IBM och Microsoft. Vi har även tagit spännande steg med våra ledande molnlösningar där vi lanserat nya funktionaliteter och en ny uppsättning mobilappar för de mobila operativsystemen iOS, BlackBerry, Android och Windows 8. 

Vårt mål är att fortsätta att växa med lönsamhet. Med en marknadsledande position och flera goda möjligheter att vidareutveckla företaget står ReadSoft väl rustat för framtiden.”  

Per Åkerberg 
VD och koncernchef  

Läs hela rapporten i bifogad PDF.  


Inbjudan till telefonkonferens/audiocast för presentation av ReadSofts bokslutskommuniké

2013 Fredagen den 14 februari 2014 kl 09:00, hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en telefonkonferens där ReadSofts VD och koncernchef Per Åkerberg kommenterar den publicerade rapporten och svarar på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska. 

Länk till webcast: klicka här 
Dag och tid: fredagen den 14 februari 2014, kl 09.00 
Ring in på: +46 8 505 564 87 alt. +44 207 660 2078 

Ni kan också följa presentationen via www.readsoft.se alt www.readsoft.com.  


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-02-14 kl 08:00.

För mer information vänligen kontakta: 

Per Åkerberg, VD och koncernchef 
Telefon: 042-490 21 00  

Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications 
Telefon 042-490 21 98 alt. 0708-37 66 77 

Jan Bertilsson, CFO 
Telefon 042-490 21 43 alt. 0708-37 66 16 

e-post: förnamn.efternamn@readsoft.com