Stronghold

Bokslutskommuniké 2013

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2014 13:30 CET

Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4% (9,4%)

Årets resultat innan byte av redovisningsprincip 33 (15) MSEK, efter byte 6 (-12) MSEK

Under året förvärvades Jones Lang LaSalles förvaltningsverksamhet i Sverige

Ett obligationslån om 140 MSEK upptogs samtidigt som ett förlagslån om 122 MSEK löstes

Föreslagen utdelning 12,00 (12,00) SEK per aktie

”Under året har vi framgångsrikt stärkt våra positioner genom kompletterande förvärv och fortsatta investeringar i våra verksamheter och varumärken”, säger Urban Edenström, koncernchef Stronghold Invest.

För ytterligare information hänvisas till www.stronghold.se