Cherry

Bokslutskommuniké 2016, 1 januari- 31 december 2016

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 11:18 CET

Fjärde kvartalet: Intäkterna ökade 201% till 519,4 Mkr och resultatet förbättrades kraftigt

 • Koncernens intäkter ökade med 201 procent jämfört med föregående år och uppgick till 519,4 Mkr (172,5), den organiska tillväxten uppgick till 41 procent.
 • Lönsamheten förbättrades väsentligt och EBITDA ökade med 353 procent och uppgick till 106,3 Mkr (23,4). EBIT uppgick till 580,6 Mkr (16,4). EBIT innehåller en positiv omvärdering av det initiala innehavet i ComeOn om 510,5 Mkr. Justerat för detta uppgick EBIT till 70,2 Mkr (16,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 578,2 Mkr (12,9). Justerat för ovan nämnda omvärdering uppgick resultatet efter skatt till 67,7 Mkr motsvarande 3,57 kr (0,63) per aktie efter utspädning och minoritet.
 • Nätspel ökade omsättningen organiskt med 51 procent. Inklusive ComeOn ökade omsättningen med 294 % och EBITDA ökade till 87,8 Mkr (11,5). Antalet aktiva kunder ökade med 339 procent och uppgick till 310 706 (70 746). Antalet nya kunder uppgick till 1 798 546 (91 275), där siffrorna inkluderar ComeOn-förvärvet.
 • Game Lounge ökade omsättningen med 138 procent och EBITDA ökade med 37 procent till 5,3 Mkr (3,9).
 • Yggdrasil Gaming ökade omsättningen med 207 procent och EBITDA ökade 171 procent och uppgick till 13,2 Mkr (4,9).
 • Restaurangcasinos omsättning uppgick till 42,8 Mkr (44,3) och EBITDA uppgick till 4,9 Mkr (4,9).
 • Cherry fortsätter investera i tillgångar inom spel och lanserade i november sitt femte affärsområde, Spelteknologi via XCaliber. Affärsområdet planeras börjas särredovisas från första kvartalet 2017.
 • I december påkallade Cherry optionen att förvärva resterande 51 procent av aktierna i ComeOn Malta Ltd. I och med förvärvet och stark organisk tillväxt förväntas Cherry tredubbla omsättningen och generera intäkter mellan 2 600 och
  2 700 Mkr med en EBITDA om 550 till 600 Mkr.

Helåret 2016: Intäkterna ökade 109 % till 1 102,4 Mkr med kraftig resultatförbättring

 • Koncernens intäkter ökade med 109 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 102,4 Mkr (528,7).
 • EBITDA ökade med 395 procent och uppgick till 177,7 Mkr (35,9). EBIT uppgick till 625,6 Mkr (13,3). EBIT innehåller en positiv omvärdering av det initiala innehavet i ComeOn om 510,5 Mkr. Justerat för detta uppgick EBIT till 115,2 Mkr (13,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 635,2 Mkr (6,4). Justerat för ovan nämnda omvärdering uppgick resultatet efter skatt till 124,7 Mkr motsvarande 6,27 kr (-0,06) per aktie efter utspädning och minoritet. Resultatet har belastats med kostnader för ComeOn-förvärvet och Nasdaq-noteringen på -10,2 Mkr.

Händelser efter rapportperioden

 • Styrelsen i Cherry AB och VD Fredrik Burvall har på grund av den senares familjesituation enats om att Burvall inte kan fortsätta i sin nuvarande roll, men kommer att kvarstå i bolaget fram till sommaren 2017. Styrelsen har därför utsett Anders Holmgren till ordinarie VD och koncernchef för Cherry AB. Anders är en av grundarna till Betsson där han även verkade som VD för Betsson Malta.

VDkommenterarfjärde kvartalet –Cherry + ComeOn = Sant

Jag har nu sedan ett par veckor tillbaka tillträtt som VD och koncernchef för Cherry AB. Tidigare har jag suttit som styrelseledamot i Bolaget under ett antal år. Jag var en av de tre grundarna till spelbolaget Betsson år 2000, där jag satt som VD för Betsson Malta under de första åtta åren. Marknaden var då ny och outvecklad och ett fåtal aktörer hade kommit en bit på vägen. När jag slutade på Betsson 2011 var min tro att industrin snabbt skulle mogna och bli fyrkantig. När jag sedan efter några år kom tillbaka till spelindustrin insåg jag att förändringen går långsamt. För personer som har idéer och drivet att utveckla dessa är industrin öppen och det finns fortfarande otroligt mycket kvar att göra. Som styrelseledamot i Cherry insåg jag vilket spännande bolag det var, och vilka möjligheter som fanns. Det fina med Cherry är att de fem diversifierade affärsområdena spänner över hela spelindustrin och Cherry AB äger och förvaltar väldigt intressanta bolag. Bolagen drivs av otroligt starka och drivna personer med en mix av entreprenörer och specialister där det är högt i tak. Kreativitet och hårt jobb driver produkterna framåt, vilket också gör att affärsområdena växer snabbare än deras respektive marknad.

Cherry iGaming och ComeOn är tillsammans ett av de största B2C bolagen inom onlinespel på den nordiska marknaden och en seriös aktör att räkna med inför framtiden. Integrationen mellan Cherry iGaming och ComeOn fortsätter som planerat och fungerar på ett väldigt bra sätt. Duktiga medarbetare från båda sidor med en gemensam framtidsvision har redan nu börjat agera som ett affärsområde. Förvärvet av ComeOn och sammanslagningen har resulterat i en bra mix av drivna entreprenörer och starka individer med en gemensam vision om hur bolaget ska nå nya nivåer. På årets International Gaming Awards prisades Cherry för fjärde året i rad och ComeOn vann priset ”Online Sportsbook Operator of the Year”. Cherry Casino vann samtidigt priset “Mobile Operator of the Year”, vilket är ett tydligt bevis på det fina jobb organisationen gör. Bolagen redovisas från och med kvartal fyra inom samma affärsområde.

XCaliber är Cherrys senast lanserade affärsområde inom B2B spelteknologi. XCaliber gör det möjligt för Cherry att kapitalisera på sin avancerade spelplattform, betalningssystem och affiliatesystem genom att erbjuda dessa till samarbetspartners och speloperatörer. Under 2017 förväntas bolaget teckna sina första samarbeten med externa kunder.

Game Lounge fortsätter sin starka utveckling som ett av de snabbast växande bolagen inom prestationsbaserad marknadsföring (leads) på nätet. Bolaget fick utmärkelsen ”Affiliate of the Year” på Malta iGaming Awards i slutet av 2016. Detta är ett kvitto på att Game Lounges strategi fungerar och bolaget tar ytterligare steg mot målet att bli marknadsledande inom prestationsbaserad marknadsföring för onlinespel i Europa. Game Lounge har också tagit steget in på den japanska marknaden där de under slutet av 2016 lanserade sin första affiliate-sida. Bolaget är nu verksamt på nio marknader med ambitionen att expandera ytterligare.

Cherry Spelglädje levererar stabila resultat och ökar resultatet under fjärde kvartalet. I början av 2017 tecknades ramavtal med O’Learys Trademark, vilket ger Cherry Spelglädje status som prioriterad leverantör till alla O’Learys-restauranger i Sverige, och dessutom förlängdes avtalet med Harrys Pubar. Det affärsstrategiska arbetet inom bolaget har än en gång visat sig bära frukt och bolaget står välrustat inför framtiden.

Yggdrasil fortsätter sin enastående utveckling under fjärde kvartalet och levererar det starkaste kvartalet i bolagets historia. Yggdrasil har tecknat avtal med flera nya, stora operatörer och har introducerat ett antal branschnyheter under fjärde kvartalet. De vann priset ”Innovator of the Year” på International Gaming Awards. Efter årets ICE-mässa i London stod det också klart att bolaget har växt från att vara en underdog till att ta plats och på allvar börja konkurrera med de stora spelutvecklingsbolagen, fortfarande med devisen att man skall vara ”bäst men nödvändigtvis inte störst”. Yggdrasil har påbörjat processen med att certifiera sina spel i enlighet med de tekniska kraven i Italien för att på så sätt kunna expandera geografiskt, och de elva första spelen beräknas bli tillgängliga på marknaden under andra kvartalet 2017. Utöver detta har Yggdrasil också initierat ett nytt affärskoncept för stöd och samarbete med andra spelföretag och entreprenörer – Yggdrasil Dragons. Tanken med initiativet är att ge drivna spelbolag och entreprenörer med nya, innovativa och spännande idéer tillgång till Yggdrasils resurser, erfarenhet och kunskap för att tillsammans gå från idé till verklighet.

Under fjärde kvartalet uppgick den organiska tillväxten för koncernen till 41 procent och den totala tillväxten till 201 procent med ett kraftigt förbättrat resultat. Strategin att hela tiden utveckla de olika affärsområdena i kombination med att addera strategiska förvärv där entreprenörerna fortsätter vara aktiva i verksamheten är kärnan till Cherrys fina utveckling. Bolaget fortsätter sitt arbete mot ett listbyte till Nasdaq Stockholm under det första halvåret 2017.

Jag är positivt överraskad över att det fortfarande finns så mycket utrymme för kreativitet och nytänkande inom spelindustrin. Vill man bara något tillräckligt mycket och förankrar sina idéer med rätt människor och kapital är inget omöjligt. Cherry besitter storleken och den rätta entreprenörsandan för att kunna agera på stora reglerade marknader samtidigt som man främjar nytänkande och risktagande. Detta är ett bra recept för att lyckas i denna industri!

/Anders Holmgren, VD

Utdelning

Styrelsen avser att avvakta med beslut kring utdelning tills ComeOn-affären är slutförd. Bolagets uttalade
utdelningspolicy på minst 50 procent av nettovinsten ligger fast.

Årsstämma

Årsstämma i Cherry AB (publ) kommer att hållas tisdagen den 16 maj 2017 i Stockholm, (tid och plats meddelas senare).Aktieägare som vill kontakta valberedningen gör detta lämpligen med e-mail till valberedningen@cherry.se eller med brev till Cherry AB, Valberedningen, Blekholmstorget 30, 111 64 Stockholm.

Årsredovisning

Årsredovisningen kommer publiceras senast 24 april på bolagets hemsida www.cherry.se och på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.

Cherry har bedrivit spel sedan 1963. Cherry är idag marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige och ledande inom spelautomater på nätet i Skandinavien. Verksamheterna bedrivs på restauranger i Sverige och på nätet.

Cherrys logo, Körsbärsklasen, är idag ett välkänt varumärke som symboliserar den lilla vinsten som utbetalas ofta och som ända sedan spelautomaternas födelse gjort spelare glada.