AB Havsfrun

Bokslutskommuniké

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 11:17 CET

Finansiell information

Substansvärdet per aktie justerat för återlagd utdelning ökade med 2,9 % under 2010

(Under 2009 ökade substansvärdet per aktie justerat för återlagd utdelning med 3,9 %)

Den 31 december 2010 var substansvärdet 29,71 kr per aktie

(Den 31 december 2009 var substansvärdet 30,33 kr per aktie)

Resultatet för år 2010 blev 4,8 MSEK, motsvarande 0,39 kr per aktie

(År 2009 blev resultatet 15,1 MSEK, motsvarande 1,19 kr per aktie)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1,50 kr per aktie

(För år 2009 lämnades utdelning med 1,50 kr per aktie)