AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

Bokslutskommuniké AllTele 2010 - Fortstatt tillväxt

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 08:48 CET

  • Omsättningstillväxt, 62 procent
  • Övertagande av Megaphone
  • Förvärv av Spinbox
  • Förvärv och lansering av LandNcall
  • Förvärv av majoriteten i Invegio
  • Lansering av TV-tjänst
  • Organisk tillväxt i företagsaffären med 40 procent
  • Investeringar i nytt affärssystem
  • Styrelsen föreslår utdelning med 30 öre per aktie

För mer information hänvisas till AllTeles hemsida, www.alltele.se, och ”Om AllTele”

AllTele
Ola Norberg, vd 
Telefon: 46 (0) 910 20 00 00 
Mobil: 46 (0) 70 666 00 50
E-post: ola@alltele.se

Om AllTele www.alltele.se

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är en utmanare på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Bolaget har sedan 2007 haft en av branschens högsta tillväxttakter och aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. AllTele levererar i dag i samarbete med infrastrukturoperatörer, stadsnät- och fastighetsägare fast telefoni, mobil telefoni, TV och Internettjänster till privatkunder samt små och medelstora företag. AllTeles fasta telefonierbjudande kan fås både som modern och billig IP-telefoni och traditionell kopparbaserad fast telefoni. Bredbandtjänster tillhandahålls både i stadsnät och via ADSL. AllTele har kontor i Skellefteå, Stockholm, Göteborg, Kramfors, Helsingborg, Linköping, Tranås, Luleå, Umeå, Vilhelmina och Östersund.