E.ON Sverige AB

Bokslutskommuniké för 2005

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 11:11 CET

• Omsättningen ökade med sex procent och uppgick till 26,1 miljarder kronor
• Resultatet efter finansnetto uppgick till 5,2 miljarder kronor – en ökning med åtta procent. Årets resultat uppgick till 3,6 miljarder kronor
• Ökad vattenkraftproduktion till följd av god tillrinning under sommaren
• Namnbyte från Sydkraft till E.ON Sverige
• Försäljning av vattenkrafttillgångar till Statkraft
• Stormskador uppgick till 1,4 miljarder kronor

Koncernchefens kommentar Resultatet efter finansnetto för 2005 ökade med åtta procent jämfört med motsvarande tid förra året. Ökad elproduktion, inte minst från vattenkraft, positiv utveckling av gas- och värmeverksamhet samt resultatförbättringar såväl inom ElektroSandberg som E.ON Bredband, vägde upp kostnaderna för orkanen Gudrun som drabbade södra Sverige i början av januari. Orkanen orsakade omfattande skador på E.ON Sveriges eldistributionsnät. Kostnaderna för att reparera skadorna och kompensera kunderna uppgick till 1,4 miljarder kronor.

Läs mer i bifogad fil.