Axel Johnson AB

Bokslutskommuniké för 2005 - Axel Johnson International AB

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 15:37 CET


Axel Johnson International ökade sin omsättning med 6 % till 5.609 MSEK (5.285 MSEK).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 163 MSEK (119 MSEK), en ökning med 37 %.

Under året förvärvades bland annat Certex bolagen, med en årsomsättning om 600 MSEK inom affärsområdet säkringsutrustning, och Jens S Transmissioner, med en årsomsättning om 200 MSEK inom affärsområdet industri.


Kommentar från Anders G. Carlberg, VD och koncernchef för Axel Johnson International:

”2005 var ett framgångsrikt år för Axel Johnson International, där samtliga fem affärsområden stärkte sina positioner och förbättrade sina resultat. Förutsättningarna för fortsatta förbättringar under 2006 är goda.”

För ytterligare information, kontakta:
Anders G. Carlberg, tel. 08-453 77 00.


Axel Johnson Gruppen är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen. Ursprunget är handelsföretaget A. Johnson & Co. grundat 1873. Gruppen består av tre fristående och finansiellt fristående koncerner med en gemensam ägare, Antonia Ax:son Johnson med familj. Därutöver ingår ägarintressen i brittiska Spirent, noterat på London- och New Yorkbörserna och i Nordstjernan, som i sin tur är stor ägare bland annat i börsnoterade NCC.

Axel Johnson AB inriktar sig på konsumentnära handel och tjänster på den nordiska marknaden. Majoriteten av verksamheten representeras i dagsläget av helägda Åhléns, Servera och Novax samt delägandet i börsnoterade Axfood. Genom helägda Axel Johnson International bedrivs handel och distribution av industri- och konsumentprodukter på den europeiska marknaden. Totalt omsätter de hel- och delägda bolagen cirka 45 miljarder kronor per år och har drygt 14 000 anställda.

Axel Johnson Inc., som har sin huvudsakliga verksamhet i Nordamerika, arbetar med produkter och tjänster inom områdena Energi och Miljö. Omsättningen uppgår till cirka 23 miljarder kronor och antalet anställda till 1 000 personer.

AxFast AB äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Stockholm och fastigheter för handel och distribution i Sverige. Beståndet rymmer cirka 38 fastigheter på drygt 20 orter med en total uthyrningsbar yta om 340 000 kvadratmeter.