Entraction

Bokslutskommuniké för 2006

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 09:19 CET

- Nettoomsättningen uppgick till 208,5 mkr (enligt nya redovisningsprinciper ) (136,0 mkr), en ökning med 53 % medan rörelseresultatet minskade med 94 %, vilket är hänförligt till bolagets snabba expansion, ökade kostnader för att bedriva spelverksamheten inom EU, högre marknadsföringskostnader samt att en mindre del av intäkterna är royaltyintäkter.
- Resultat efter skatt, exkl. Daydream, för helåret uppgick till 8,5 mkr (20,1 mkr).
- Resultat per aktie var 0,00 kr (E/T).
- Daydream-verksamheten är nu helt avvecklad och inga kostnader kommer att belasta 2007.
- Antalet aktiva spelare i B2B Pokers nätverk uppgick under kvartalet till 68 507 (103 344). Rensat för de partners som lämnat nätverket under året uppgick antalet aktiva i fjärde kvartalet 2005 till 27 072, vilket innebär en ökning hos kvarvarande partners med 153 %.
- Antalet registrerade spelare i B2B Pokers nätverk uppgick till 555 617 (364 164) i slutet av perioden. Rensat för de partners som lämnat nätverket under året uppgick antalet registrerade spelare i slutet av det fjärde kvartalet 2005 till 159 210, vilket innebär en ökning hos kvarvarande partners med 249 %.
- Intäkterna från övrig spelverksamhet, Sportsbetting och Casino, uppgick till 13 279 tkr (5 026 tkr) under året, en ökning med 164 %.
- 24hPoker och Boss Media avtalade under kvartalet att inleda ett samarbete som innebär att spelare hos 24hPoker.com och andra utvalda partners i 24hNetwork kommer att erbjudas att spela poker även i International Poker Network.
- Under fjärde kvartalet har avtal ingåtts med 3Bwin och dessutom har 24hNetwork lanserat 10 nya turnkey-partners under kvartalet.
- 24hPoker har tecknat en avsiktsförklaring att inleda ett samarbete med WagerWorks om att marknadsföra varandras speltjänster till tredje part.
- Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hildebrand, VD, tel: 070-593 39 98, e-post: per.hildebrand@24hpoker.se
Britt-Marie Boije, CFO, tel: 08-564 884 60, e-post: britt-marie.boije@24hpoker.se
Pia Rosin, informationsansvarig, tel: 070-753 22 46, e-post: pia.rosin@24hpoker.se


Om 24hPoker
24hPoker Holding AB är en svensk spelkoncern som genom dotterbolagen 24hPoker AB och B2B Poker AB utvecklar egna mjukvarusystem för spel online och driver ett av världens största pokernätverk. 24hPoker lanserade online poker 2001 och bedriver spelverksamhet via dotterbolag i utlandet. Koncernen utvecklar och säljer även färdiga spelplattformar för aktörer som vill bedriva spelverksamhet under eget varumärke via 24hNetwork. 24hPoker Holding AB är noterat på Stockholmsbörsen och har ca 9 500 aktieägare.
www.24hpoker.se