Ellen AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR BIOTEKNIKBOLAGET ELLEN AB 2006

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 17:25 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44847

ELLEN: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR BIOTEKNIKBOLAGET ELLEN AB 2006

Bioteknikbolaget Ellen AB expanderar i Europa.

Viktiga händelser i punktform

· Bolaget har mot slutet av 2006 avtalat om distribution i Frankrike, Slovakien och Tjeckien,.
· Efter årsskiftet har avtal med Tyskand, Schweiz, och Österrike slutits.
· Ordervolymen för 2007 är i nuläget mer än dubbelt så hög som omsättningen för helåret 2006.
· Under 2006 har patent beviljats i Australien, Singapore och Sydafrika.
· Patent på Ellens fem bakteriestammar har i Januari 2007 beviljats i Kina.
· Under 2006, har Ellen utvecklat en ny, mer hållbar förpackning för tampongerna som ger möjlighet till global distribution.
· Produktutvecklingen av trosskydd och tabletter för vaginalt bruk fortskrider enligt plan.
· Under slutet av 2006, har bolaget gjort framgångsrika in-vitro studier på probiotiska trosskydd och har beslutat utveckla denna produkt.
· Karolinska Institutet tillsammans med Danderyds Sjukhus genomför en klinisk prövning av LN substansen för att ytterligare stärka den kliniska dokumentationen.
Resultat och finansiell ställning

· Resultatet januari - december 2006 uppgick före skatt till -7 185, (-5 614) kSEK.

· Likvida medel uppgick per 2006-12-31 till 1 379, (689) kSEK. Bolaget har under 2006 gjort en fulltecknad emission på 8 242 kSEK.

· Nedgången i försäljning under 2006 är främst hänförlig till reklamationer och inkörningsproblem av en ny tampongfabrik. Dessa problem är i allt väsentligt åtgärdade till dags dato.


"2006 var ett tufft år, med förberedelser för europalanseringen. Året innehöll också produktreklamationer med fabriksbyte som följd och utvecklingsarbete med den nya förpackningen. "

"Nu börjar Ellen skörda frukterna av många års koncentrerad produktutveckling."

säger Ellens VD, Jane Walerud

Ellen AB har en stark patentportfölj och bra klinisk bevisning på sina unika goda bakterier. Den första produkten, en probiotisk tampong, har sålts i Norden under tre år. Tack vare framgångsrik produktutveckling, kan tampongen ELLEN® nu även säljas med god hållbarhet i varmare klimat. Med start första kvartalet 2007, utökar Ellen AB sin försäljning i Europa via distributörer. Vidare har bolaget två nya produkter baserade på samma teknologi under utveckling.

Ellen AB är listat på Nordic MTF med kortnamn ELN.

Kontaktperson: Jane Walerud
VD Ellen AB
www.ellenab.com
08-412 1000

Ellen AB


(För fullständig rapport se bifogad fil)