Diamyd Medical AB

Bokslutskommuniké för Diamyd Medical AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 09:27 CEST

1 september 2002 – 31 augusti 2003

- Försäljning 2 246 tkr (1 440 tkr).

- Resultat -17,2 Mkr (-19,2 Mkr). Likvida medel uppgick till 24,7 Mkr
(39,8 Mkr) per den 31 augusti 2003.

- Resultat per aktie–3,7 kr (-4,4 kr).

- Diamyd™ visade på statistiskt säkerställd ökad produktion av C-peptid i en fas II studie som slutförts under året. Möjligheten har därmed ökat för att Diamyd™ kan bli ett nytt läkemedel för att förhindra diabetes.

- Ett dominerande UCLA-patent avseende GAD65 har beviljats i USA. Diamyd Medical licensierar exklusivt terapeutiska rättigheter för patentet som gäller till juli 2020.

- USA-bolaget Neurologix, Inc, använder genterapi med GAD65 i en fas I studie för patienter med långt framskriden Parkinsons sjukdom.
Neurologix behöver en licens från Diamyd Medical för att kommersialisera en produkt innehållande GAD65-genen.

För mer information kontakta:
VD, Anders Essen-Möller, Diamyd Medical AB (publ).
Org. nr. 556530-1420.
Djurgårdsbrunnsvägen 54,
SE-115 25 Stockholm, Sverige.
Tel: 08-661 00 26, 661 12 25,
fax: 08-661 63 68 eller
e-post: info@diamyd.com

Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld, nuläge samt framtid. Dessa uppgifter skall betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning och planer. Inga garantier kan lämnas att dessa är riktiga.