Digital Vision AB

Bokslutskommuniké för Digital Vision AB januari - december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 09:08 CET

Försäljningstillväxten fortsätter

Helåret 2006

· Orderingången ökade med 15 % till 78,3 (68,3) Mkr
· Nettoomsättningen förbättrades till 78,5 (59,7) Mkr, en ökning med 32 %
· Rörelseresultatet uppgick till -39,4 (-25,1) Mkr
· Resultat efter skatt uppgick till -43,1 (- 61,8) Mkr
· Resultat per aktie före utspädning var -1,42 (-2,29) kr
· Orderstocken uppgick till 15,7 (15,9) Mkr vid årets slut
· Kraftfull satsning på försäljning och marknadsföring
· En företrädesemission om totalt 20,4 Mkr har avslutats


Perioden oktober - december 2006

· Orderingången förbättrades till 18,9 (16,5) Mkr trots att en order från 2005 om 4,7 Mkr annullerades
· Nettoomsättningen ökade till 18,4 (15,1) Mkr
· Rörelseresultatet uppgick till - 18,1 (-10,4) Mkr och har belastats med händelser av engångskaraktär

För hela bokslutskommunikén se bilagd fil.

Frågor besvaras av Lars Taflin, telefon 0733-67 82 13, e-post lars.taflin@digitalvision.se