Panaxia Security AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PANAXIA SECURITY AB (PUBL) 1 JANUARI 2006- 31 DECEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:21 CET

(NGM: PAXA)

· Nettoomsättningen steg med 49 procent till 179 msek (120 msek)
· Resultatet efter skatt uppgick till 6,8 msek (5,7 msek)
· Resultatet per aktie uppgick till 0,04 kr (0,03 kr)
· Rörelseresultatet uppgick till 15,4 msek, att jämföras med 12,1 msek föregående år
· Räntabilitet på eget kapital uppgick till 19,5 procent (46,1 procent)
· Totala intäkter ökade med 64 procent till 197,0 msek
· Värdet på nytecknade avtal under 2006 uppgick till 429 msek
· Extra kostnader för uppstart av kunduppdrag uppgick till 4,6 msek
· Börsvärdet 31 december uppgick till 603 msek
· Förvärven av AB Ha-Be Frakt och Fastighets AB Grossistgatan 7 förstärker transport- och terminalkapaciteten inom Säkerhetstransporter


(För tabell se bifogad fil)

Ordertillväxten har visat en stabil utveckling vilket har ökat beläggningsgraden på våra transportresurser. Omsättningen ökar i segmentet säkerhetstransporter vilket stöds både volymmässigt och kapacitetsmässigt genom våra förvärv. Vi har lanserat våra nya övervakningstjänster på företagsmarknaden, och fortsätter inom samtliga segment att teckna avtal med rikstäckande kunder, vilket gör att vi förutser en fortsatt positiv utveckling 2007, säger Thomas Gravius, vd i Panaxia Security.

Stockholm den 15 februari 2007
Panaxia Security AB (publ)

För mer information kontakta:
Thomas Gravius, VD, tel 08-25 50 30, thomas.gravius@panaxia.se.
Göran Lundmark, CFO, tel 070-604 63 10, goran.lundmark@panaxia.se Anders Eklund, Styrelseordförande, tel 070-620 95 05, anders.eklund@stapeda.se