Paradox Entertainment

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PARADOX ENTERTAINMENT AB JANUARI - DECEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 09:05 CET

* Omsättningen blev 18 MSEK

* Årets rörelseresultat blev en förlust på -2,4 MSEK, vilket är något bättre än förväntat enligt den nya styrelsens och ledningens justerade prognos på -3 till -5 MSEK

* Soliditeten uppgick till 72,7 %

* Kassaflödet var -1,6 MSEK, kassaflödet från den löpande verksamheten var 13,6 MSEK

* Ny styrelse i Paradox Entertainment AB

* Koncernövergripande kostnadsbesparingsprogram inlett med målsättningen 6-8 MSEK/år

* Fredrik Malmberg ny vd i Paradox Entertainment Inc, och sedan 22 februari 2007, även vd i Paradox Entertainment AB

(För fullständig rapport se bifogad fil)

Paradox Entertainment AB äger, utvecklar och licensierar främst karaktärsbaserade varumärken. Företaget äger bland annat Robert E Howards alla berättelser och karaktärer, bland dem Conan, Kull, Bran Mak Morn och Solomon Kane. Ett annat stort varumärke är det egenutvecklade Mutant Chronicles. Totalt innehåller rättighetsportföljen runt 1000 berättelser och karaktärer. Licenstagare exploaterar varumärkena i olika former såsom filmer, tv-program, böcker, serietidningar, datorspel, internet/mobilspel, samlarprylar med mera. Verksamheten drivs främst genom Paradox Entertainment Inc, baserat i Los Angeles, USA.