Softronic AB

Bokslutskommuniké för perioden 1 jan - 31 mars 2004

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 08:48 CEST

FÖRSTA KVARTALET
Omsättningen uppgick till 45,7 Mkr (64,5 Mkr)
Rörelseresultatet förbättrades med 5,6 Mkr, jämfört med fjärde kvartalet 2003
Resultat efter skatt uppgick till -1,3 Mkr (0,6 Mkr) och resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (0,01 kr)
Det totala likviditetsutrymmet uppgick 2004-03-31 till 62,2 Mkr
Medeltal anställda uppgick till 200 (283)
Soliditeten uppgick till 61%
Drift och förvaltningsavtal har tecknats med ytterligare två nya A-kassor
ITM lösning utvecklad för VitalLinks kund SalusAnsvar
Softronic utses till bästa .Net konsult av Microsoft

Upplysningar om kvartalsrapporten
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: (anders.eriksson@softronic.se)
Telefon: 08-51 90 90 00