CellaVision AB

Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 11:49 CET

CellaVision AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2006


Omsättningen ökade med 49% till 15,5 Mkr (10,4) för fjärde kvartalet samt för helåret med 40% till 54,8 Mkr (39,0)
Rörelseförlusten uppgick till till -1,3 Mkr (-4,1) för fjärde kvartalet samt för helåret med till -8,6 Mkr (-16,5)
Nettoförlusten uppgick till -1,2 (-4,1) för fjärde kvartalet samt för helåret till -8,8 Mkr (-16,7)
De exklusiva distributionsavtalen med Sysmex Europe och Sysmex America har förlängts med tre år och utökats med fler marknader
Likvida medel uppgår till 16,8 Mkr (17,6) vid årets utgång
Läs hela bokslutskommunikén:


CellaVision AB Bokslutskommuniké 2006

http://hugin.info/132164/R/1106289/199379.pdf